Kako radi domaći frižider

Sa ovom prostom animiranom šemom pokušaću da objasnim kako radi domaći frižider.

Komponente kućnog frižidera

 • Kompresor
 • Kondenzator
 • Filter
 • Isparivač
 • Kapilarna cev

Kako radi frižider – kompresor sabija freon, koji u toj fazi je u gasnom stanju I šalje ga u kondenzator. Tamo, zbog visokog pritiska, započinje utečnjavanje freona. Tečni freon ulazi u filter, koji još se zove I filter dehidrator. Filter prečišćavarashladni agns ( freon) od mehaničkih nečistoća I od ostataka vlage. Filter je obično napunjen sa vlagoabsorbirajućim sredstvom, naj-češće je to silikagel. Posle prečišćavanja freon ulazi u kapilarnu cevčicu. Kapilara služi da podeli sistem na niski I visoki pritisak. Pri prolasku freona kroz nju dešava se pad pritiska I temperature. Iz kapilarne cevčice freon ulazi u isparivač, gde se dešava rasprskavanje. U toj tački započinje burno ključanje I isparavanje freona, pri čemu se oduzima toplota od unutrašnjeg dela frižidera. Posle isparivača veći deo freona se je pretvorio u paru I na putu do kompresora se maksimalno isušuje

Savremeni kućni frižideri rade po ciklusu, koji omogućava samootapanje rashladnog dela. Regulisanje kućnog frižidera je složena funkcija I može biti regulisano na različite načine. Razgledaćemo prosto regulisanje preko termostata. Za taj cilj pomoćiće nam prosta električna šema.

Prilikom uključenja frižidera u struju, termostat zatvara kolo I startuje kompresor. To je sve tako dok temperatura u frižideru ne padne do tačke isključenja termostata. Nakon čega termostat prekida električno kolo. Kada se temperatura u frižideru podigne, termostat ponovo zatvara kolo I kompresor ponovo započinje sa radom.

    

Servis veš mašine

Servis bele tehnike “Kastor” otkloniće svaki kvar na Vašoj mašini za veš. Bilo da je u pitanju zamena određenog dela: grejača, pumpe, hidrostata, ventila pa do kompikovanijih kvarova i kvarova na štampanoj ploči. Ugradićemo Vam originalne delove i za iste dati garanciju.

 • Besplatan dolazak i konstatacija kvara
 • Garancija godinu dana na svaki ugrađeni deo
slika veš mašina servis Novi Beograd
Servis mašina za veš
 • Zamena grejača
 • Zamena pumpe
 • Zamena ventila
 • Popravka programatora i elektronike
 • Zamena hidrostata
 • Popravka ostalih kvarova

 

Ispitivanje, popravka i zamena elektro ventila

Ispravnost elektroventila može se ispitati jedino direktno sa 220V preko produžnog ispitnog kabla i ommetrom, a popravka otvaranjem ili zamena novim. Ukoliko elektroventil radi kod direktnog ispitivanja, onda je greška u nekom drugom elementu iz tog kola (hidrostat, programator itd). Ukoliko ne radi, treba ommetrom proveriti ispravnost kalema čija je otpornost 3,6 kΩ. Ukoliko je otpornost u predviđenim granicama, potrebno je elektroventil otvoriti i izvršiti čišćenje od sitnog materijala. Stariji tipovi elektroventila se vrlo lako otvaraju odvijanjem 4 vijka, dok su novi blindirani.

Ako je kalem u prekidu, kvar elektroventila se ne može popraviti, već kompletan elektroventil treba zameniti novim. Ostala ispitivanja ili sitne popravke nisu predviđene iz razloga komplikovanosti elemenata i njegove niske tržišne cene, kao i zbog toga što su novi elektroventili blindirani.

Kod postavljanja novog elektroventila, obratiti pažnju da ulazni priključak dovoljno viri iz kućišta kako bi se na njega kvalitetno priključila dovodno crevo. Izlazna creva za kadicu dobro navući i pritegnuti obojnicama, kao i sam elektroventil dobro učvrstiti za kućište veš mašine. Ponekad je potrebno i zameniti i creva od elektroventila do kadice.