SERVIS MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA

MILE TODOROV
SERVIS MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA
Beograd, 2016.

RECENZENT: ing. LJUBAN TODIĆ
GRAFIČKI DIZAJN: BORIS PAVLOVIĆ

TIRAŽ: 200
IZDAVAČ: MILE TODOROV

SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ. NEOVLAĆENO UMNOŽAVANJE U CELINI ILI DELIMIČNO
U SVIM TEHNOLOGIJAMA I OBLICIMA KAŽNJIVO JE PO ZAKONU KAO KRIVIČNO DELO.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
641-546.4
Servis mašina za pranje posudja / Mile Todorov.
1. izd. Beograd: M. Todorov - Akcent 180 str. ilust.

ISBN 86-905735-0-X
COBISS.SR-ID 115959052

 

Predgovor

Ovaj priručnik pokazaće vam kako da rešite najčešće probleme koji se javljaju na najpoznatijim stranim robnim markama mašina za pranje posuđa. Ovaj vodič ne govori kako popraviti velike industrijske mašine za pranje sudova. Te mašine imaju veoma slične funkcije, ali se značajno razlikuju u dizajnu, održavanju i popravljanju.

servis-masina-za-pranje-sudova-knjiga
servis-masina-za-pranje-sudova-knjiga

U ovom priručniku pokušaćemo da pokažemo jednostavan i brz način za dijagnostiku i popravku kućne mašine za pranje posuđa. Za popravku se koriste specifični alati koji predstavljaju samo mali deo koji je neophodan za remont mašine za pranje sudova. Postoje mnoge knjige napisane po sličnim temama, ali većina nije relevantna za rad i popravku mašina za pranje posuđa. Mi ćemo obraditi osnove mašinskih sistema i električnih kola. Treba da poznajete principe električnih i mehaničkih uređaja, koji rade u celini i kako rade. Na primer: prekidači, releji, grejači, motori, kalemovi, remenice, idr. Ako imate ampermetar, morate znati gde i kako da se izmeristruja u amperima. Ovaj kursje zamišljen da pomogne stručnjacima za popravku mašina za pranje sudova, koje su radile jedan uspešan vremenski period i nedavno su se pokvarile, bez značajnih promena u parametrima instalacije i lokacije.


 

SADRŽAJ

1. PRINCIP RADA MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA ..................... 3

1.1. Osnovni pojmovi ............................................ 3

1.2. Dizajn i osnovne funkcije .................................. 3

1.3. Prevencija ................................................. 7

2. CURENJE VODE ................................................. 8

3. KONSTRUKCIJA I PRINCIP RADA .................................. 16

3.1. Program pranja ............................................. 16

3.2. Demontaža mašine za pranje sudova .......................... 20

4. PROBLEMI SA ELEKTRIČNIM DELOVIMA MAŠINE ...................... 32

4.1. Elektronsko (digitalno) upravljanje ........................ 32

4.2. Termistori ................................................. 32

4.3. Senzor mutnosti vode ....................................... 32

4.4. Šema električnih spojeva ................................... 32

4.5. Provera komponenti ......................................... 36

4.6. Blok prekidača ............................................. 36

4.7. Tajmeri .................................................... 37

5. KVAROVI NA MAŠINAMA ZA PRANJE POSUĐA ......................... 39

5.1. Zamena senzora zamućenosti vode na mašinama za pranje sudova:

Bosch, Thermador, Siemens i dr. ................................. 39

5.2. Zamena AQUA STOP ventila ................................... 49

5.3. Zamena releja grejnog elementa na modulu sudo mašine ....... 53

6. POPRAVKE SUDO MAŠINA BOSCH ................................... 57

6.1. Elektromagnetni ventil ..................................... 57

6.2. Cirkulacione pumpe visokog pritiska ........................ 58

6.3. Modul upravljanja .......................................... 61

6.4. Grejač i NTC ............................................... 61

6.5. Opis procesa za zagrevanje vode ............................ 62

6.6. Usmerivač protoka vode (FLOW CONTROL) ...................... 64

6.7. Drenažni deo na sudo mašini ................................ 65

6.8. Dozatori ................................................... 66

185

6.9. Optički dozator ............................................ 66

6.10. Aqua senzor ............................................... 68

6.11. Važni kvarovi na mašinama Bosch ........................... 69

7. REMONT SUDO MAŠINA ARDO (SERVISNO UPUTSTVO) ............. 71

7.1. Opis funkcija tastera “start/stop/pauza“ ................... 71

7.2. Opis funkcije prekidača “Izaberi program“ .................. 71

7.3. Indikacija greške .......................................... 71

7.4. Opis greške ................................................ 72

7.5. Početak testa .............................................. 74

7.6. Popravka mašina za sudove “INDESIT” i “ARISTON” ............ 76


7.7. Programi ................................................... 81

7.8. Promena izabranog programa ................................. 82

7.9. Auto test .................................................. 82

7.10. Indikacija i opis kvara ................................... 83

7.11. Rešenje problema .......................................... 84

8. MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA LG ................................... 86

8.1. Opis komponenti mašine za pranje posu|a .................... 86

8.2. Panel za indikaciju i upravljanje sudo mašine LG serije LDS ... 88

8.3. Programi ...................................................... 89

8.4. Slikoviti prikaz rastavljanja sudo mašine ..................... 90

8.5. Dijagnostika i otklanjanje kvara .............................. 95

9. SERVISNO UPUTSTVO MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

ELEKTROLUX ......................................................... 97

9.1. Opis rada mašine .............................................. 97

9.2. Modul elektronskog upravljanja i sklop tastature sa prekidačima . 102

9.3. Sklop za kontrolu pritiska (nivoa vode) ....................... 103

9.4. Elektromotor pranja ........................................... 105

9.5. Grejač ........................................................ 107

9.6. Elektrolux – Zanussi – servisno rukovodstvo ................... 107

9.7. Izbor programa ................................................ 108

9.8. Tehnički uslovi za komponente i senzore ....................... 109

9.9. Rad motora pranje/sušenje ..................................... 110

9.10. Sistem pranja ................................................ 112

9.11. Dopunski zaštitni sistem za kontrolu ......................... 123

9.12. Dijagnostika komponenti ...................................... 126

10. MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA INDESIT COMPANY

SA NOVOM PLATFORMOM EOS DEA 700 – PLP2 ........................ 135

10.1. Modeli INDESIT – markiranje i oznake ......................... 135

10.2. Start programa ............................................... 143

10.3. Elektromagnetni ventil za regeneraciju ....................... 148

10.4. NTC – senzor i senzor bistrine (prozračnosti) ................ 150

10.5. Drenažna pumpa ............................................... 153

10.6. Filteri ...................................................... 158

10.7. Operativne funkcije .......................................... 160

10.8. Demo režim sa LCD ekranom .................................... 164

10.9. Autotest sa svetlodiodnom tablom i selektorom za upravljanje . 165

10.10. Autotest mašine sa digitalnim displejom ..................... 166

10.11. Autotest mašine sa LCD ekranom .............................. 166

10.12. Autotest po koloni “L“ ...................................... 167

10.13. Autotest sa C kolonom ....................................... 167

10.14. Neispravnosti na platformi DEA 601/602/700 .................. 169

10.15. Neispravnosti na platformi EOS DEA601/602700 ................ 170

11. POPRAVKA MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA “GORENJE“ ............ 174

11.1. Servisni test ................................................ 174

11.2. Opis kodova grešaka i uputstva za rešavanje grešaka .......... 176