Kako radi domaći frižider

Sa ovom prostom animiranom šemom pokušaću da objasnim kako radi domaći frižider.

Komponente kućnog frižidera

  • Kompresor
  • Kondenzator
  • Filter
  • Isparivač
  • Kapilarna cev

Kako radi frižider – kompresor sabija freon, koji u toj fazi je u gasnom stanju I šalje ga u kondenzator. Tamo, zbog visokog pritiska, započinje utečnjavanje freona. Tečni freon ulazi u filter, koji još se zove I filter dehidrator. Filter prečišćavarashladni agns ( freon) od mehaničkih nečistoća I od ostataka vlage. Filter je obično napunjen sa vlagoabsorbirajućim sredstvom, naj-češće je to silikagel. Posle prečišćavanja freon ulazi u kapilarnu cevčicu. Kapilara služi da podeli sistem na niski I visoki pritisak. Pri prolasku freona kroz nju dešava se pad pritiska I temperature. Iz kapilarne cevčice freon ulazi u isparivač, gde se dešava rasprskavanje. U toj tački započinje burno ključanje I isparavanje freona, pri čemu se oduzima toplota od unutrašnjeg dela frižidera. Posle isparivača veći deo freona se je pretvorio u paru I na putu do kompresora se maksimalno isušuje

Savremeni kućni frižideri rade po ciklusu, koji omogućava samootapanje rashladnog dela. Regulisanje kućnog frižidera je složena funkcija I može biti regulisano na različite načine. Razgledaćemo prosto regulisanje preko termostata. Za taj cilj pomoćiće nam prosta električna šema.

Prilikom uključenja frižidera u struju, termostat zatvara kolo I startuje kompresor. To je sve tako dok temperatura u frižideru ne padne do tačke isključenja termostata. Nakon čega termostat prekida električno kolo. Kada se temperatura u frižideru podigne, termostat ponovo zatvara kolo I kompresor ponovo započinje sa radom.

    

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *